ผลต่างระหว่างรุ่นของ "International Baccalaureate"

เพิ่มขึ้น 41 ไบต์ ,  16 ปีที่แล้ว
change the layout
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(change the layout)
IB ย่อมาจาก International Baccalaureate หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าการศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาตินั้น คือหลักสูตรการศึกษาสามระดับที่ได้ถูกจัดตั้งโดยองค์การนานาชาติ IBO หรือ International Baccalaureate Organization
 
== หลักสูตรต่าง ๆ ==
หลักสูตรทั้งสามหลักสูตรของ IB คือ:
 
* IB Primary Years Programme หรือ (PYP) หรือหลักสูตรการศึกษาระดับต้น สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี
* IB Middle Years Programme หรือ (MYP) หรือหลักสูตรการศึกษาระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปี
* IB Diploma Programme หรือ (IBDP) หรือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติ สำหรับนักศึกษาอายุระหว่าง 14 ถึง 19 ปี
 
โดยหลักสูตรการศึกษาทั้งสามนี้ได้อ้างอิงและหยิบยกข้อดีของระบบการศึกษาจากหลาย ๆ ระบบทั่วโลก โดยได้ปรับแต่งมาอย่างเหมาะสมแล้ว และเป็นที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัยและรัฐบาลจากทั่วโลก โดยจุดประสงค์หลักแรกของ IBO คือเป็นหลักสูตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่จำเป็นที่จะต้องย้ายสถาับันไปมาจากประเทศสู่ประเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีผู้ปกครองทำงานอยู่กับองค์กรนานาชาติ หลักสูตรต่าง ๆ นี้ ได้ถูกริเริ่มเมื่อปี 1968
=== IBDP ===
 
หลักสูตรที่ได้เป็นที่นิยมไปทั่วทุกมุมโลกโดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่าง ๆ คือ หลักสูตร IBDP หรือ IB Diploma Programme เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ยากและได้รับการยอมรับโดยสถาบันระดับอุดมศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก โดยนักเรียนที่ได้เลือกเรียนในหลักสูตรจะเป็นที่จะต้องเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ จากกลุ่มวิชาทั้ง 6 คือ ภาษาแม่ ภาษาที่สอง วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์และศิลปะหรือตัวเลือกอื่น ๆ โรงเรียนที่มีหลักสูตรนี้มักจะเรียกตัวเองว่า IB World School
 
35

การแก้ไข