ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินทุรัตนา บริพัตร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
ทั้งนี้อินทุรัตนาเป็นพระราชนัดดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ชั้นพระองค์เจ้าพระองค์เดียวที่ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เป็นเจ้านายฝ่ายในที่พระชันษาสูงที่สุดในปัจจุบัน เป็นเจ้านายอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าที่พระชันษาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์[[ราชวงศ์จักรี]] และเป็นป้าของ[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]
 
==ลำดับสาแหรก==
5,305

การแก้ไข