ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* [http://203.155.220.217/localmuseum/website/08/info.html เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก]
* แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
* เอกสารชุดความรู้ชุมชนบางรัก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [https://www.facebook.com/BkkMuseum/ Facebook พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรักชาวบางกอก]
{{coord|13|43|42|N|100|31|5|E|type:landmark_region:TH|display=title}}
* [http://www.bangkok.go.th/bangrak/page/sub/2948/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81-BKK-Museum เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum) - สำนักงานเขตบางรัก - กรุงเทพมหานคร]
 
{{พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพ}}
9,118

การแก้ไข