ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:ภาษาคำตี้"

 
== ชื่อภาษา ==
ถ้าจะเรียกชื่อแบบมีวรรณยุกต์ {{lang|kht|(တဲး)ၵမ်းတီႈ / (တဲး)ၵံးတီႈ}} ผมถอดมาแล้วได้เป็น (tai53) kham53 tii42 ควรจะใช้ชื่อว่า ค่ำตี้ (ไม้เอก-ไม้โท) หรือไม่
 
ภาษาเขาไม่มีเสียงสามัญ แต่ [53] อาจจะอนุโลมว่าเป็นสามัญก็ได้ หรือว่าควรเขียนเป็น คำตี้ (สามัญ-ไม้โท) --[[User talk:Octahedron80|奥虎 ボンド]] 08:14, 6 มีนาคม 2564 (+07)
131,173

การแก้ไข