ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นโยบายการต่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Paasikivi ja Voroshilov.jpg|thumb|[[ยุโฮ กุสติ ปาสิกิวิ]] อดีต[[รายนามประธานาธิบดีฟินแลนด์|ประธานาธิบดีฟินแลนด์]]เป็นที่จดจำในฐานะผู้ออกแบบ[[Foreign relations of Finland|นโยบายต่างประเทศของฟินแลนด์]] กับ [[สหภาพโซเวียต]] หลัง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]<ref>{{Harvnb|Wilsford|1995|pp=347–352}}.</ref> จากซ้ายไปขวา: ยุโฮ กุสติ ปาสิกิวิ และ [[รายชื่อประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียต|ประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียต]][[คลีเมนต์ โวโรชีลอฟ]] ใน [[มอสโก]]]]
 
'''นโยบายต่างประเทศ''' เป็น[[นโยบาย]]ของ[[รัฐ]] มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการในกิจการและ[[ปฏิสัมพันธ์]]ระหว่าง[[ประเทศ]] ส่วนมากมีรูปแบบเป็นพหุภาคีและทวิภาคีและพหุภาคี<ref name=britannica>[https://www.britannica.com/topic/foreign-policy Foreign policy], ''Encyclopedia Britannica'' (published January 30, 2020).</ref> [[สารานุกรมบริแทนนิกา]]ระบุไว้ว่า นโยบายต่างประเทศ ของแต่ละประเทศนั้นจะพิจารณาตามนโยบายภายใน, นโยบายพฤติกรรมของประเทศตรงข้าม และแผนทาง[[ภูมิรัฐศาสตร์]]<ref name=britannica/>
 
โดยปกติแล้วในประเทศที่ปกครองโดย[[ระบบรัฐสภา]] จะมี[[คณะรัฐมนตรี]] อันมี[[นายกรัฐมนตรี]]เป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ<ref name="Longdo Dict">[https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8#:~:text=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3,%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B ความหมายของ นโยบายต่างประเทศ]