ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นโยบายต่างประเทศของโซเวียตยุคเริ่มต้น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
[[ไฟล์:Hammer and sickle.svg|right|200px|thumb|รูป[[ค้อนเคียว]] สัญลักษณ์ของ[[ลัทธิคอมมิวนิสต์]]ในสหภาพโซเวียต]]
'''นโยบายต่างประเทศของโซเวียตยุคเริ่มต้น''' เป็นส่วนหนึ่งของ[[นโยบายต่างประเทศ]]ของ[[โซเวียต]] ที่ปรากฏในช่วง [[ค.ศ. 1917]] -[[ค.ศ. 1945|1945]] ในระหว่างช่วงปลาย[[สงครามโลกครั้งที่ 1]] และสิ้นสุด[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ใน[[ยุโรป]] เป็นยุคที่[[สหภาพโซเวียต]]ได้พยายามก่อร่างสร้างตัว เพื่อให้เป็นรัฐสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ตามแนว[[ลัทธิมาร์ก-เลนิน]] และเพื่อดำรงอยู่ได้โดยไม่ถูกทำลายจากมหาอำนาจตะวันตก และป้องกันภัยจากทางตะวันออกไกล คือ [[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]]
ดังนั้นนโยบายต่างประเทศในช่วงนี้จะอยู่ในสมัยของ [[เลนิน]] (1917-1924) และส่วนใหญ่ของ [[สตาลิน]] (1924-1953)
*มีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศบ่อยครั้ง ในช่วงแรกจะใช้วิธีการประวิงเวลา รอจังหวะและฉวยโอกาสตามสภาพการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อสร้างฐานของโซเวียตให้เข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร