ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นโยบายต่างประเทศของอิหร่าน"

(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
 
=== นโยบายหลักด้านต่างประเทศของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ===
ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางทฤษฏีในกฏหมายของ สาธารณรัฐอิสลาม นโยบายหลักด้านต่างประเทศของอิหร่านขึ้นอยู่กับหลักการเหล่านี้"<ref />
 
* เน้นและดำเนินการทางการเมืองในการวางแผนและกำหนดนโยบายอย่างอิสระ
* ให้ความสำคัญกับประชาชนและการขับเคลื่อนของรัฐบาลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ