ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์พม่า–ไทย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
ไทยมีการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – มกราคม พ.ศ. 2559 มูลค่า 114,804.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.54 ของการลงทุนจากต่างชาติ เป็นอันดับ 6 รองจาก[[จีน]] [[สิงคโปร์]] [[ฮ่องกง]] [[สหราชอาณาจักร]] และ[[เกาหลีใต้]] สาขาการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงาน การผลิต ประมง และปศุสัตว์ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อาทิ ปตท.สผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) อิตาเลียนไทย ซีพี และเครือซิเมนต์ไทย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไทยในพม่าอย่างมีความรับผิดชอบ
 
==ดูเพิ่ม==
* [[ชาวไทยในพม่า]]
* [[ชาวพม่าในไทย]]
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
==แหล่งข้อมูลอื่น==
*[http://www.thaibizmyanmar.com/th/thai-myanmar/ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในพม่า]