ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|coa_size = 90px
|symbol_type = [[Coats of arms of the Holy See and Vatican City|Coat of arms of the Papal States<br>(15th–19th cent.)]]<!--
symbol2symbol2 = --><div style="padding:3px3px 0;">[[Fileไฟล์:CoA Pontifical States 02.svg|70px70px|Coat of arms of Papal States (sede vacante)]]</div><!--
symbol_type2 = -->[[Sede vacante|Coat of arms of the Papal State<br>(''sede vacante'')]]
|national_anthem =
417,867

การแก้ไข