ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25ขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516]]
{{โครงสถานศึกษา}}
393,742

การแก้ไข