ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]''''''[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]เก็ต<ref></ref>[[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]name="samanasak12aug59"''''''วัดวิมลโภคารามสามชุกสามชุก{{อำ|}}-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสองห้อง || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
2,669

การแก้ไข