ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox body of water"

upd
(ย้อนการแก้ไขของ Timekeepertmk (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Mr.BuriramCN)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(upd)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{กล่องข้อมูล
<includeonly>{{Infobox
| child = {{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}
| bodyclass = vcard
| autoheader = yes
| bodystyle = width: 22em; text-align:left;
| bodyclass = vcard
| bodystyle = {{#ifeq:{{{align}}}|left|float: {{{align}}}; clear: {{{align}}}; margin-left:0; margin-right: 1em; }}
| headerstyle = border-bottom: #cedeff 1px solid
 
| abovestyle = background-color: #CEDEFFcedeff; font-size:larger 125%;
| aboveclass = fn org
| above = {{{lake_name|{{PAGENAME}}}}}
| above = {{if empty|{{{name|}}}|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}
 
<!-- The following is only activated when child = yes or embed = yes -->
| image = {{#if: {{{image_lake|}}} | [[ไฟล์:{{{image_lake}}}|240px]] }}
| captiontitleclass = fn = {{{caption_lake|}}}org
| title image2 = {{#ififeq: {{lc:{image_bathymetry{{child|{{{embed|}}} }}}}}| [[ไฟล์yes|{{#if:{{{image_bathymetryname|}}}|240px]] {{{name}}}|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}
| caption2 = {{{caption_bathymetry|}}}
 
| subheaderclass = nickname
| headerstyle =
| subheaderstyle = font-size:100%; border-bottom: 1px solid #cedeff;
| labelstyle =
| subheader datastyle = {{{other_name|}}}
| label1 = ที่ตั้ง
| data1 = {{{location|}}}
| label2 = กลุ่ม
| data2 = {{{group|}}}
| label3 = พิกัดภูมิศาสตร์
| data3 = {{{coords|}}}
| label4 = ชนิด
| data4 = {{{type|}}}
| label5 = แหล่งน้ำไหลเข้า
| data5 = {{{inflow|}}}
| label6 = แหล่งน้ำไหลออก
| data6 = {{{outflow|}}}
| label7 = พื้นที่รับน้ำ
| data7 = {{#if: {{{catchment|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{catchment}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
| label8 = ประเทศในลุ่มน้ำ
| data8 = {{{basin_countries|}}}
| header9 = {{#if: {{{length|}}}{{{width|}}}{{{area|}}}{{{depth|}}}{{{max-depth|}}}{{{volume|}}}{{{residence_time|}}}{{{shore|}}}{{{elevation|}}}|<div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div>}}
| label10 = ช่วงยาวที่สุด
| data10 = {{#if: {{{length|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{length}}}|km|mi}}}}
| label11 = ช่วงกว้างที่สุด
| data11 = {{#if: {{{width|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{width}}}|km|mi}}}}
| label12 = พื้นน้ำ
| data12 = {{#if: {{{area|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{area}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
| label13 = ความลึกโดยเฉลี่ย
| data13 = {{#if: {{{depth|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{depth}}}|m|ft}}}}
| label14 = ความลึกสูงสุด
| data14 = {{#if: {{{max-depth|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{max-depth}}}|m|ft}}}}
| label15 = ปริมาณน้ำ
| data15 = {{#if: {{{volume|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{volume}}}|m3|acre.ft|lk=ordomag}}}}
| label16 = เวลาพำนักของน้ำ
| data16 = {{#if: {{{residence_time|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{residence_time}}}|year}}}}
| label17 = ความยาวชายฝั่ง<sup>1</sup>
| data17 = {{#if: {{{shore|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{shore}}}|km|mi}}}}
| label18 = ความสูงจาก[[ระดับน้ำทะเล]]
| data18 = {{#if: {{{elevation|}}}| {{Infobox lake/convert|{{{elevation}}}|m|ft}}}}
| header19 = {{#if: {{{frozen|}}}{{{islands|}}}{{{sections|}}}{{{cities|}}} | <div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div> }}
| label20 = แข็งตัว
| data20 = {{{frozen|}}}
| label21 = เกาะ
| data21 = {{{islands|}}}
| label22 = Sections/sub-basins
| data22 = {{{sections|}}}
| label23 = นิคม
| data23 = {{{cities|}}}
| data24 = {{#if: {{{shore|}}}|<sup>1</sup> ความยาวแนวชายฝั่งไม่ได้ถูกวัดอย่างละเอียด}}
 
| imagestyle = line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #cedeff;
| belowstyle =
 
| below = {{#if:{{{reference|}}} | อ้างอิง:{{{reference}}} }}
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright=1.14|border=yes|alt={{{alt|}}} }}
}}</includeonly><noinclude>
| caption = {{{caption|}}}
{{Documentation}}{{bots|deny=VolkovBot}}
 
[[หมวดหมู่:แม่แบบกล่องข้อมูลภูมิศาสตร์|body of water]]
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map|}}}|size={{{map_size|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|border=yes|alt={{{alt_map|}}}}}
<!-- PLEASE ADD THIS TEMPLATE'S CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->
| caption2 = {{{caption_map|}}}
 
| image3 = {{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{{coordinates|}}}{{{coords|}}}{{#property:P625}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|coordinates = {{if empty|{{{coordinates|}}}|{{{coords|}}}}}
|border = infobox
|alt = {{{pushpin_map_alt|}}}
|caption = {{{pushpin_map_caption|}}}
|float = center
|width = {{{pushpin_mapsize|}}}
|default_width = 250
|relief= {{yesno|{{{pushpin_relief|yes}}}|yes=yes|no=}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{if empty|{{{pushpin_label|}}}|{{{name|}}}|{{PAGENAMEBASE}} }} }}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}}}}
 
| image4 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_bathymetry|}}}|size={{{bathymetry_size|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|border=yes|alt={{{alt_bathymetry|}}}}}
| caption4 = {{{caption_bathymetry|}}}
 
| rowclass1 = adr
| label1 = ที่ตั้ง
| class1 = region
| data1 = {{{location|}}}
 
| label2 = กลุ่ม
| data2 = {{{group|}}}
| class2 = category
 
| label3 = <span title="พิกัดทางภูมิศาสตร์">พิกัด</span>
| data3 = {{#if:{{{coordinates|}}}{{{coords|}}}
| {{#invoke:Coordinates|coordinsert|{{if empty|{{{coordinates|}}}|{{{coords|}}}}}|type:waterbody}}{{{coordinates_footnotes|}}}
}}
 
| label4 = {{#if:{{{lake_type|}}}
| [[ทะเลสาบ#ชนิดของทะเลสาบ|ชนิดของทะเลสาบ]]
| {{#if:{{{ocean_type|}}}
| [[มหาสมุทร#ชนิดของมหาสมุทร|ฟนิดของมหาสมุทร]]
| [[แหล่งน้ำ#ชนิดของแหล่งน้ำ|ชนิด]]
}}
}}
| data4 = {{#if:{{{lake_type|}}}
| {{{lake_type|}}}
| {{#if:{{{ocean_type|}}}
| {{{ocean_type}}}
| {{{type|}}}
}}
}}
| class4 = category
 
| class5 = nickname
| label5 = ชื่อในภาษาแม่
| data5 = {{#if:{{{native_name|}}}|<!--
-->{{#iferror:{{native_name|{{{native_name_lang|}}}|{{{native_name}}}}}|<!--
-->{{#ifexpr:{{#invoke:String|find|{{{native_name}}}|lang}}>0|<!--
-->{{{native_name}}}|{{lang|und|{{{native_name}}}}}}}}}}}
 
| label6 = นิรุกติศาสตร์
| data6 = {{{etymology|}}}
 
| label7 = ส่วนหนึ่งของ
| data7 = {{{part_of|{{{parent|}}}}}}
 
| label8 = แหล่งน้ำไหลเข้าหลัก
| data8 = {{{inflow|}}}
 
| label9 = ต้นแม่น้ำ
| data9 = {{{rivers|}}}
 
| label10 = แหล่งน้ำไหลออก
| data10 = {{{outflow|}}}
 
| label11 = เปิดสู่มหาสมุทร/ทะเล
| data11 = {{{oceans|}}}
 
| label12 = [[Drainage basin|Catchment area]]
| data12 = {{{catchment|}}}
 
| label13 = ประเทศในลุ่มน้ำ
| data13 = {{{basin_countries|{{{countries|}}}}}}
 
| label14 = องค์กรที่จัดการ
| data14 = {{{agency|}}}
| class14 = agent
 
| label15 = สมญานาม
| data15 = {{{designation|}}}
| class15 = category
 
| label16 = สร้างเมื่อ
| data16 = {{{date-built|}}}
 
| label17 = วิศวกรผู้ก่อสร้าง
| data17 = {{{engineer|}}}
 
| label18 = วันเติมน้ำ
| data18 = {{{date-flooded|}}}
 
| header21 = {{#if:{{{length|}}}{{{width|}}}{{{area|}}}{{{depth|}}}{{{max-depth|}}}{{{volume|}}}{{{residence_time|}}}{{{salinity|}}}{{{shore|}}}{{{elevation|}}}|{{#ifeq:{{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}|yes||<nowiki />}}}}
 
| label22 = ช่วงยาวที่สุด
| rowclass22 = note
| data22 = {{{length|}}}
 
| label23 = ช่วงกว้างที่สุด
| rowclass23 = note
| data23 = {{{width|}}}
 
| label24 = ช่วงสั้นที่สุด
| rowclass24 = note
| data24 = {{{min_width|}}}
 
| label25 = {{#if:{{{lake_type|}}}|[[รายชื่อทะเลสาบเรียงตามขนาดพื้นที่|พื้นที่พื้นน้ำ]]|พื้นที่พื้นน้ำ}}
| rowclass25 = note
| data25 = {{{area|}}}
 
| label26 = ความลึกโดยเฉลี่ย
| rowclass26 = note
| data26 = {{{depth|}}}
 
| label27 = ความลึกสูงสุด
| rowclass27 = note
| data27 = {{{max-depth|}}}
 
| label28 = {{#if:{{{lake_type|}}}|[[List of lakes by volume|ปริมาณน้ำ]]|ปริมาณน้ำ}}
| rowclass28 = note
| data28 = {{{volume|}}}
 
| label29 = {{#if:{{{lake_type|}}}
| [[Lake retention time|Residence&nbsp;time]]
| [[Water cycle#Residence times|Residence&nbsp;time]]
}}
| rowclass29 = note
| data29 = {{#if:{{{residence_time|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{residence_time}}}}}
|{{{residence_time}}}
|{{{residence_time}}} year{{#ifeq:{{{residence_time}}}|1||s}}
}}}}
 
| label30 = [[ความเค็ม]]
| rowclass30 = note
| data30 = {{{salinity|}}}
 
| label31 = ความยาวชายฝั่ง<sup>1</sup>
| rowclass31 = note
| data31 = {{{shore|}}}
 
| label32 = Surface elevation
| rowclass32 = note
| data32 = {{{elevation|}}}
 
| header36 = {{#if:{{{temperature_high|}}}{{{temperature_low|}}}{{{frozen|}}}{{{islands|}}}{{{sections|}}}{{{cities|}}}{{{website|}}}{{{reference|}}}|<nowiki />}}
 
| label37 = อุณหภูมิสูงสุด
| rowclass37 = note
| data37 = {{{temperature_high|}}}
 
| label38 = อุณหภูมิสูงสุด
| rowclass38 = note
| data38 = {{{temperature_low|}}}
 
| label39 = แข็งตัว
| data39 = {{{frozen|}}}
 
| label40 = เขื่อน
| data40 = {{{dam_name|}}}
 
| label41 = {{#if:{{{islands_category|}}}
|[[:หมวดหมู่:{{{islands_category}}}|เกาะ]]
|{{#if:{{{lake_type|}}}
| [[:หมวดหมู่:เกาะในทะเลสาบ|เกาะ]]
| {{#if:{{{ocean_type|}}}
| [[:หมวดหมู่:รายชื่อเกาะรายมหาสมุทรหรือทะเล|เกาะ]]
| [[:หมวดหมู่:เกาะในแหล่งน้ำ|เกาะ]]
}}
}}
}}
| data41 = {{{islands|}}}
 
| label42 = Sections/sub-basins
| data42 = {{{sections|}}}
 
| label43 = Trenches
| rowclass43 = note
| data43 = {{{trenches|}}}
 
| label44 = Benches
| rowclass44 = note
| data44 = {{{benches|}}}
 
| label45 = Settlements
| data45 = {{if empty|{{{settlements|}}}|{{{cities|}}}}}
 
| label46 = Website
| data46 = {{{website|}}}
 
| label47 = อ้างอิง
| class47 = note
| data47 = {{{reference|}}}
 
| header48 = {{{extra|}}}{{{nrhp|}}}{{{embedded|}}}
 
| belowstyle = font-size: smaller; border-bottom: 1px solid #cedeff; border-top: 1px solid #cedeff
| below = {{#if:{{{shore|}}}|<sup>1</sup> ความยาวแนวชายฝั่งไม่ได้ถูกวัดอย่างละเอียด}}
}}{{#invoke:Infobox body of water tracking|tracking}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox body of water with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox body of water]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| agency | align | alt | alt_bathymetry | alt_map | area | basin_countries | bathymetry_size | benches | caption | caption_bathymetry | caption_map | catchment | child | cities | coordinates | coordinates_footnotes | coords | countries | dam_name | date-built | date-flooded | depth | designation | elevation | embed | embedded | engineer | etymology | extra | frozen | group | image | image_bathymetry | image_map | image_size | inflow | islands | islands_category | lake_type | length | location | map_size | max-depth | min_width | name | native_name | native_name_lang | nrhp | ocean_type | oceans | other_name | outflow | parent | part_of | pushpin_image | pushpin_label | pushpin_label_position | pushpin_map | pushpin_map_alt | pushpin_map_caption | pushpin_mapsize | pushpin_relief | reference | residence_time | rivers | salinity | sections | settlements | shore | temperature_high | temperature_low | trenches | type | volume | website | width
}}<noinclude>
{{Documentation}}
<!--Please add this template's categories to the /doc subpage, not here - thanks!-->
</noinclude>
4,233

การแก้ไข