ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
 
== ภูมิศาสตร์ ==
=== อาณาเขตติดต่อ ===
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
พื้นที่ของภาคตะวันออกมีขอบเขตจรดภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
ภาคตะวันออกอยู่ตรงกลางของประเทศไทยมีพื้นที่เป็นภูเขาที่เจริญฟ้าที่โครตสว่างและเป็นภูมิภาคที่อยู่ตะวันออกทางกลางของประเทศไทย
* '''ทิศเหนือ''' จรด[[ภาคกลาง]]และ[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
* '''ทิศตะวันออก''' จรด[[ประเทศกัมพูชา]]
* '''ทิศใต้''' จรด[[อ่าวไทย]]
* '''ทิศตะวันตก''' จรดอ่าวไทยและภาคกลาง
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
และเป็นุภาคที่ไอตู่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย มีม้าอันดำสว่างและมีเจ้าชายชื่อป้อมื่ผอมแต่น้ำหนักร้องกว่ากิโล ไอ้พวกโง่
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
146,395

การแก้ไข