ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| below = {{{misc|{{{Misc|}}}}}}
}}{{main other|{{#if:{{{Type|}}}{{{Writer|}}}{{{Tracks|}}}{{{Recorded|}}}{{{Length|}}}{{{prev|}}}{{{next|}}}{{{prev_no|}}}{{{track_no|}}}{{{next_no|}}}{{{Chronology|}}}{{{Name|}}}{{{Cover|}}}{{{cover size|}}}{{{Cover size|}}}{{{Alt|}}}{{{Border|}}}{{{Caption|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{Album|}}}{{{from Album|}}}{{{Language|}}}{{{a-side|}}}{{{b-side|}}}{{{Written|}}}{{{Published|}}}{{{Released|}}}{{{Studio|}}}{{{Venue|}}}{{{Genre|}}}{{{Label|}}}{{{Composer|}}}{{{Lyricist|}}}{{{Producer|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}{{{Misc|}}}{{{Last single|}}}{{{last_single|}}}{{{This single|}}}{{{this_single|}}}{{{Next single|}}}|[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลเพลงที่มีพารามิเตอร์ล้าสมัย]]}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลเพลงที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก|_VALUE_{{PAGENAME}}]]|preview=หน้าที่ใช้ [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง]] ที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก "_VALUE_"|ignoreblank=y|type|Type|EP|writer|Writer|title2|tracks|Tracks|recorded|Recorded|length|Length|prev_track|prev|next_track|next|prev_no|track_no|next_no|chronology|Chronology|name|Name|title|image|cover|Cover|cover_size|cover size|Cover size|cover_upright|alt|Alt|border|Border|caption|Caption|artist|Artist|original_artist|album|Album|from_album|from Album|language|Language|English_title|english_title|A-side|a-side|B-side|b-side|written|Written|published|Published|released|Released|studio|Studio|venue|Venue|genre|Genre|label|Label|composer|Composer|lyricist|Lyricist|producer|Producer|prev_title|next_title|prev_single|this_single|next_single|__µ|prev_title2|prev_year|next_year|year|next_title2|misc|Misc}}{{#if:{{{length|{{{Length|}}}}}}|{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{#invoke:hms|main|duration={{{length|{{{Length|}}}}}}}}|2=class="duration"|plain=true|nomatch=}}|[[หมวดหมู่:Articles with hAudio microformats]]}}{{#if:{{{writer|}}}{{{Writer|}}}{{{composer|}}}{{{Composer|}}}{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}||[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่ไม่มีผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{both|{{{writer|}}}{{{Writer|}}}|{{{composer|}}}{{{Composer|}}}}}|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีทั้งผู้ประพันธ์ดนตรีและผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{both|{{{writer|}}}{{{Writer|}}}|{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}}}|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีทั้งผู้ประพันธ์เนื้อเพลงและผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}|{{#if:{{{composer|}}}{{{Composer|}}}||[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีผู้ประพันธ์เนื้อเพลงแต่ไม่ใช่ผู้ประพันธ์ดนตรี]]}}}}}}{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{name|}}}{{{cover|}}}{{{cover_size|}}}{{{alt|}}}{{{border|}}}{{{caption|}}}{{{type|}}}{{{artist|}}}{{{album|}}}{{{EP|}}}{{{language|}}}{{{English_title|}}}{{{writer|}}}{{{composer|}}}{{{lyricist|}}}{{{written|}}}{{{published|}}}{{{genre|}}}{{{recorded|}}}{{{studio|}}}{{{venue|}}}{{{length|}}}{{{producer|}}}{{{released|}}}{{{label|}}}{{{A-side|}}}{{{B-side|}}}{{{chronology|}}}{{{prev_title|}}}{{{prev_title2|}}}{{{prev_year|}}}{{{title|}}}{{{title2|}}}{{{year|}}}{{{next_title|}}}{{{next_title2|}}}{{{next_year|}}}{{{prev|}}}{{{prev_no|}}}{{{next|}}}{{{next_no|}}}{{{tracks|}}}{{{Name|}}}{{{image|}}}{{{Cover|}}}{{{cover size|}}}{{{Cover size|}}}{{{Alt|}}}{{{Border|}}}{{{Caption|}}}{{{Type|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{Album|}}}{{{from_album|}}}{{{from Album|}}}{{{Language|}}}{{{english_title|}}}{{{Writer|}}}{{{Composer|}}}{{{Lyricist|}}}{{{Written|}}}{{{Published|}}}{{{Genre|}}}{{{Recorded|}}}{{{Studio|}}}{{{Venue|}}}{{{Length|}}}{{{Producer|}}}{{{Released|}}}{{{Last single|}}}{{{last_single|}}}{{{This single|}}}{{{this_single|}}}{{{Next single|}}}{{{next_single|}}}{{{Label|}}}{{{a-side|}}}{{{b-side|}}}{{{Chronology|}}}{{{Tracks|}}}x|2=</?t[drh][ >]|nomatch=}}|[[หมวดหมู่:กล่องข้อมูลเพลงจัดตารางผิดรูปแบบ|S]]}}}}
}}<noinclude>
{{คู่มือการใช้งาน}}
29,147

การแก้ไข