ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรดคาร์บอนิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(คาร์บอนิกแอซิก ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรดคาร์บอนิก)
|}
 
'''กรดคาร์บอนิกแอซิก''' ([[อังกฤษ]]:Carbonic acid) เป็น [[กรด]] ที่มี ชนิดหนึ่งที่มีอะตอมของ [[คาร์บอน]]เป็นส่วนประกอบ อยู่ด้วยมี [[สูตรเคมี|สูตรโมเลกุล]] ดังนี้ H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> บางครั้งกรดคาร์บอนิกยังใช้เป็นคำเรียกว่า [[สารละลาย]] ของ [[คาร์บอนไดออกไซด์]] ใน [[น้ำ (โมเลกุล)|น้ำ]] ซึ่งมี H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> อยู่เล็กน้อย เราเรียกเกลือของกรดคาร์บอนิกแอซิกเรียกว่า '''ไบคาร์บอเนต''' (หรือ '''ไฮโดรเจนคาร์บอเนต''') และ '''คาร์บอเนต'''
'''ไบคาร์บอเนต''' (หรือ '''ไฮโดรเจนคาร์บอเนต''') และ '''คาร์บอเนต'''.
 
[[คาร์บอนไดออกไซด์]] ที่ละลายในน้ำที่ เกิด[[สมดุลย์เคมี|สมดุลย์สมดุลเคมี]] กับกรดคาร์บอนิกแอซิก ดังนี้:ดัง[[สมการเคมี|สมการ]]ต่อนี้
::CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O → H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
 
ค่า [[ความสมดุลย์คงที่ค่าคงที่สมดุล]] ที่ 25&deg;C คือเท่ากับ 1.70×10<sup>&minus;3</sup>: ดังนั้, ดังนั้น[[คาร์บอนไดออกไซด์]] ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนเป็น กรดคาร์บอนิกแอซิก และยังคงอยู่เป็นโมเลกุลของ CO<sub>2</sub> ในที่ที่ถ้าหากไม่มี [[ตัวเร่งปฏิกิริยา]] ,สมดุลข้างต้นจะเกิดขึ้นช้า โดยมี[[อัตราการเกิดปฏิกิริยา]] (rate constant) เท่ากับ 0.039&nbsp;s<sup>&minus;1</sup> ความสมดุลย์สำหรับขาไป
จะเกิดขึ้นช้าที่เดียว [[อัตราคงที่]] (rate constant) คือ 0.039&nbsp;s<sup>&minus;1</sup> สำหรับการผลักดันปฏิกิริยา
::(CO<sub>2</sub>&nbsp;+&nbsp;H<sub>2</sub>O&nbsp;&rarr; H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)
และ 23&nbsp;s<sup>&minus;1</sup> สำหรับปฏิกิริยาย้อนกลับ
::(H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>&nbsp;&rarr; CO<sub>2</sub>&nbsp;+ H<sub>2</sub>O).
 
ความสมดุลย์ระหว่าง สมดุลระหว่าง[[คาร์บอนไดออกไซด์]] และคาร์บอนิกแอซิกซิด มีความสำคัญมากสำหรับการควบคุมความเป็นกรดของของเหลวในร่างกาย และสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดทุกชนิดมี [[เอนไซม์]], ชื่อ[[คาร์บอนิกแอนไฮเดรส]], ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากลับไปกลับมาระหว่างสารประกอบสองตัวนี้, การเพิ่มอัตราโดยสามารถเร่งปฏิกิริยาโดยปัจจัยที่ใกล้เคียงกับให้เร็วขึ้นถึง 10<sup>9</sup> เท่า
 
== ดูเพิ่ม ==
2,001

การแก้ไข