ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| data43 = {{{producer|{{{Producer|}}}}}}
| class43 = hlist
<!--
| header44 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|{{#if:{{{chronology|}}}|{{#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{chronology}}}{{#switch:{{lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]=&#32;singles}}|singles&#32;singles|singles}}|{{#ifeq: {{str letter|{{delink| {{{artist|}}} }}}}|0|{{{artist|}}}|{{#invoke:String2 | ucfirst |{{{artist|}}}}}}} singles}} chronology}}}}
 
| header44 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|ลำดับซิงเกิลของ{{#if:{{{chronology|}}}|{{#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{chronology}}}{{#switch:{{lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=&#32;[[ซิงเกิล]]}}|[[ซิงเกิล]]&#32;[[ซิงเกิล]]|[[ซิงเกิล]]}}|ลำดับ{{#ifeq: {{str letter|{{delink| {{{artist|}}} }}}}|0|{{{artist|}}}|}}ซิงเกิล}}ของ{{#invoke:String2 | ucfirst |{{{artist|}}}}}}}}}}}}}
 
-->
| header44 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|ลำดับซิงเกิลของ{{#if:{{{chronology|}}}|{{#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{chronology}}}{{#switch:{{lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=&#32;[[ซิงเกิล]]}}|[[ซิงเกิล]]&#32;[[ซิงเกิล]]|[[ซิงเกิล]]}}|{{#ifeq: {{str letter|{{delink| {{{artist|}}} }}}}|0|{{{artist|}}}|{{#invoke:String2 | ucfirst |{{{artist|}}}}}}}}}}}}}
<!--
| header44 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|{{#if:{{{chronology|}}}|{{#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{chronology}}}{{#switch:{{lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=&#32;[[ซิงเกิล]]}}|[[ซิงเกิล]]&#32;[[ซิงเกิล]]|[[ซิงเกิล]]}}|ลำดับ{{#ifeq: {{str letter|{{delink| {{{artist|}}} }}}}|0|{{{artist|}}}|}}ซิงเกิล}}ของ{{#invoke:String2 | ucfirst |{{{artist|}}}}}}}}}
-->
| rowcellstyle45 = {{#if:{{{__µ|}}}|display: none;}}
| data45 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|