ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการเพื่อจะอยู่รอดของมนุษย์
 
ถ้าความต้องการพื้นฐานที่สุดนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง ร่างกายของมนุษย์ก็ไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถทำงานได้ดี
 
อากาศ [[น้ำ]] [[อาหาร]] เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ใน[[กระบวนการสร้างและสลาย]] เพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและ ที่พัก จะให้การปกป้องที่จำเป็นกับมนุษย์ จากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม สัญชาตญาณและความต้องการทางเพศ ถูกพัฒนามาจากการแข่งขันเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพันธุ์ใช่หรอ
 
=== ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ===
ผู้ใช้นิรนาม