ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

เพิ่มขึ้น 867 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านท่าไค้ || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านโนนศรี || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขัว || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนศรี || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งเปือย || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโด่ || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสะโน || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองกระยัง || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านแก้ง 2 || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำดู่ || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดง || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านภูวง || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านภูล้อม || บ้านบาก ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองบอน || บ้านบาก ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านบาก 2 || บ้านบาก ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนายาง || บ้านบาก ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองเม็ก || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาทาม || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}} -->
| โรงเรียนบ้านนาป่ง || ป่าไร่ ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,713

การแก้ไข