ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| พ.ศ. 2486
| พลเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พจน์ พหลโยธิน]]
| <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/049/2919_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๖๐, ตอน ๔๙ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๙๑๙ </ref>
|-
5,303

การแก้ไข