ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| พ.ศ. 2460
| จางวางเอก [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)|จางวางเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณกรุงเทพ)]]
| <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/3173.PDF พระราชทานตราจุลจอมเกล้า], เล่ม ๓๔, ตอน ง, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๓๑๗๓ </ref>
|-
5,303

การแก้ไข