ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในประเทศไทย"

ตัดทอนเนื้อหาให้กระชับขึ้น
(ตัดทอนเนื้อหาให้กระชับขึ้น)
 
== ลำดับการยุติการออกอากาศ ==
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม 5 ช่องในประเทศไทย (ยกเว้นสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) ได้วางแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกในลักษณะ "ป่าล้อมเมือง" โดยยุติไล่จากสถานีส่งของอำเภอไปจนถึงสถานีส่งของจังหวัด ไล่จากสถานีเสริมไปจนถึงสถานีหลัก และไล่จากพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางก่อนไปจนถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น<ref>{{Cite web|url=https://www.prachachat.net/columns/news-175693|title=Bye Bye “ทีวีแอนะล็อก”|author=[[ประชาชาติธุรกิจ]]|website=www.prachachat.net|date=16 มิถุนายน 2561|accessdate=7 กรกฎาคม 2563}}</ref> โดยตามแผนของแต่ละช่อง สรุปโดย กสทช. แบ่งการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกได้ดังนี้<ref>{{Cite web|url=https://nbtc.go.th/News/Information/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%87.aspx|title=แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก|author=[[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]]|website=nbtc.go.th|date=19 มิถุนายน 2560|accessdate=7 กรกฎาคม 2563}}</ref>
 
* พ.ศ. 2558 มี 1 ช่องที่ยุติระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือไทยพีบีเอส ในวันที่ 1 ธันวาคม จากสถานีส่ง 2 แห่ง
=== พ.ศ. 2558 ===
มี 1 ช่องที่ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ 1 ธันวาคม จากสถานีส่ง 2 แห่ง ที่[[อำเภอไชยปราการ]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] และ[[อำเภอเกาะสมุย]] [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
 
* พ.ศ. 2559 มี 3 ช่องที่ยุติระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือ ททบ.5, สทท.11 และไทยพีบีเอส
=== พ.ศ. 2559 ===
** ททบ.5 ยุติในวันที่ 30 พฤศจิกายน จากสถานีส่ง 2 แห่ง
มี 3 ช่องที่ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
** สทท.11 ยุติในวันที่ 31 ธันวาคม จากสถานีส่ง 1 แห่ง
 
** ไทยพีบีเอส แบ่งยุติจำนวน 6 ระยะ รวม 26 แห่ง ดังนี้
==== สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ====
*** วันที่ 31 มกราคม จำนวน 1 แห่ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในวันที่ 30 พฤศจิกายน จากสถานีส่ง 2 แห่งใน[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]] คือ[[อำเภอปาย]] และ[[อำเภอแม่สะเรียง]]
*** 31 พฤษภาคม จำนวน 1 แห่ง
 
*** 16 มิถุนายน จำนวน 9 แห่ง
==== สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ====
*** 12 กรกฎาคม จำนวน 2 แห่ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในวันที่ 31 ธันวาคม จากสถานีส่งที่[[อำเภอเกาะสมุย]] [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
*** 30 พฤศจิกายน จำนวน 2 แห่ง
 
*** 31 ธันวาคม จำนวน 11 แห่ง
==== สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ====
* พ.ศ. 2560 มี 4 ช่องที่ยุติระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือ ททบ.5, สทท.11, ไทยพีบีเอส และช่อง 7 สี
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในช่วงเวลาต่อไปนี้ จากสถานีส่งดังต่อไปนี้
** ททบ.5 แบ่งยุติจำนวน 3 ระยะ รวม 6 แห่ง ดังนี้
 
*** 1 มกราคม จำนวน 2 แห่ง
{{บน}}
*** 1 มีนาคม จำนวน 1 แห่ง
* 31 มกราคม จากสถานีส่งที่[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
*** 31 ธันวาคม จำนวน 3 แห่ง
* 31 พฤษภาคม จากสถานีส่งที่[[จังหวัดอุบลราชธานี]]
** สทท.11 ยุติในวันที่ 31 ธันวาคม จำนวน 37 แห่ง<ref name=":2">[https://www.facebook.com/Broadcast.Engineering.NBTC/photos/a.923218557740949.1073741828.923197744409697/1726205144108949/?type=3&theater "ช่อง 11 หรือ NBT" สถานีโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 50 สถานี ยุติแล้ว 38 สถานี ยังออกอากาศ 12 สถานี (ข้อมูล ณ วันที 26 กุมภาพันธ์ 2561)], Facebook ของสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.</ref>
* 16 มิถุนายน จากสถานีส่งที่
** ไทยพีบีเอส แบ่งยุติจำนวน 2 ระยะ รวม 21 แห่ง ดังนี้
** [[อำเภอชุมพวง]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]
*** 16 มิถุนายน จำนวน 12 แห่ง
** [[อำเภอชุมแพ]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
*** 31 ธันวาคม จำนวน 9 แห่ง
** [[อำเภอทุ่งสง]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
** ช่อง 7 สี แบ่งยุติจำนวน 2 ระยะ รวม 17 แห่ง ดังนี้
** อำเภอใน[[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
*** 1 สิงหาคม จำนวน 4 แห่ง
*** [[อำเภอทับสะแก]]
*** 31 ธันวาคม จำนวน 13 แห่ง
*** [[อำเภอหัวหิน]]
* พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 ช่องที่ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ ดังนี้[[ไฟล์:MCOT_digital_switch_over_plate.png|thumb|350px|ภาพหน้าจอที่แสดงหลังยุติการแพร่ภาพระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]]
** [[อำเภอเถิน]] [[จังหวัดลำปาง]]
** โมเดิร์นไนน์ทีวี แบ่งยุติจำนวน 2 ระยะ ครบทั้ง 36 แห่ง ดังนี้<ref>{{Cite web|author=Janghet Chumphon|date=20 มีนาคม 2561|title=ปิดตำนานอนาล็อก!! โมเดิร์นไนน์ นับถอยหลังยุติออกอากาศ แบ่งกำหนดการเป็น 2 ระยะ!!|url=http://www.janghetchumphon.com/14156|website=www.janghetchumphon.com|accessdate=7 กรกฎาคม 2563}}</ref>
** [[เมืองพัทยา]] [[จังหวัดชลบุรี]]
*** 15 เมษายน เวลา 18:30 น. จำนวน 13 แห่ง
** [[อำเภอตะกั่วป่า]] [[จังหวัดพังงา]]
*** 16 กรกฎาคม เวลา 18:30 น. จำนวน 23 แห่ง รวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของโมเดิร์นไนน์ทีวี และถือเป็นการยุติการออกอากาศในระบบวีเอชเอฟของโทรทัศน์ไทยด้วย เพราะหลังจากนั้นเหลือเพียงไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ออกอากาศเฉพาะระบบยูเอชเอฟ
** [[อำเภอมวกเหล็ก]] [[จังหวัดสระบุรี]]
** ททบ.5 ยุติในวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 9:29 น.<ref>[https://www.facebook.com/Broadcast.Engineering.NBTC/videos/1853227548073374/ เช้าวันนี้ (21 มิถุนายน 2561) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ยุติแอนะล็อกทีวี ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง เมื่อเวลา 9.29 น. ซึ่งถือเป็นสถานีเครื่องส่งแอนะล็อกทีวีสถานีสุดท้ายของ ททบ.5],สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.</ref> จำนวน 32 สถานี รวมถึงสถานีส่งหลักด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของ ททบ.5<ref>[https://yarmfaojor.com/content/553 อัปเดต: ThaiPBS, ช่อง 7, ช่อง 5 ยุติทีวีอนาล็อกเมื่อไหร่กันแน่?],ยามเฝ้าจอ.</ref>
* 12 กรกฎาคม จากสถานีส่งที่
** สทท.11 ยุติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 00:01 น. จำนวน 12 สถานี รวมถึงสถานีส่งหลักด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของ สทท.11<ref name=":2" />
** [[จังหวัดพะเยา]]
** ไทยพีบีเอส ยุติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 00:01 น. จำนวน 3 สถานี รวมถึงสถานีส่งหลักด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=bV1IgLHJcBQ 16 มิ.ย. นี้ ไทยพีบีเอสยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 3 สถานี]</ref>
** [[อำเภอแม่สะเรียง]] [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
** ช่อง 7 สี ยุติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 00:01 น. จำนวน 20 สถานี รวมถึงสถานีส่งหลักด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของช่อง 7 สี
{{กลาง}}
* พ.ศ. 2563 ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกจากสถานีส่งทั้ง 32 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานีส่งหลักด้วย เมื่อเวลา 00:01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม รวมระยะเวลาในการออกอากาศระบบแอนะล็อกทั้งสิ้น 50 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสัมปทานกิจการส่งโทรทัศน์สีระหว่าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (บีอีซี) กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) และถือเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นสถานีโทรทัศน์ของไทยช่องสุดท้ายที่ยุติการออกอากาศในระบบนี้<ref name=":1" />
* 30 พฤศจิกายน จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดสกลนคร]]
** [[จังหวัดระยอง]]
* 31 ธันวาคม จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดเพชรบุรี]]
** [[จังหวัดเชียงราย]]
*** [[อำเภอเวียงป่าเป้า]]
*** [[อำเภอเชียงของ]]
** [[จังหวัดตรัง]]
** [[จังหวัดบึงกาฬ]]
** [[จังหวัดอุดรธานี]]
** [[จังหวัดน่าน]]
** [[จังหวัดตราด]]
** [[จังหวัดแพร่]]
** [[จังหวัดระนอง]]
** [[จังหวัดสตูล]]
{{ล่าง}}
 
=== พ.ศ. 2560 ===
มี 4 ช่องที่ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 
==== สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ====
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในช่วงเวลาต่อไปนี้ จากสถานีส่งดังต่อไปนี้
 
* 1 มกราคม จากสถานีส่งที่
** [[อำเภอบางละมุง]] [[จังหวัดชลบุรี]]
** [[อำเภอเบตง]] [[จังหวัดยะลา]]
* 1 มีนาคม จากสถานีส่งที่[[อำเภอศรีสมเด็จ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
* 31 ธันวาคม จากสถานีส่งที่
** [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
** [[อำเภอจัตุรัส]] [[จังหวัดชัยภูมิ]]
** [[จังหวัดเลย]]
 
==== สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ====
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในวันที่ 31 ธันวาคม จากสถานีส่งที่<ref name=":2">[https://www.facebook.com/Broadcast.Engineering.NBTC/photos/a.923218557740949.1073741828.923197744409697/1726205144108949/?type=3&theater "ช่อง 11 หรือ NBT" สถานีโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 50 สถานี ยุติแล้ว 38 สถานี ยังออกอากาศ 12 สถานี (ข้อมูล ณ วันที 26 กุมภาพันธ์ 2561)], Facebook ของสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.</ref>
 
{{บน}}
* [[จังหวัดนครราชสีมา]]
** [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]]
** [[อำเภอประทาย]]
* [[อำเภอชุมแพ]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[จังหวัดสกลนคร]]
* [[จังหวัดบึงกาฬ]]
* [[จังหวัดเลย]]
* [[จังหวัดชัยภูมิ]]
* [[จังหวัดอุดรธานี]]
* [[จังหวัดมุกดาหาร]]
* [[จังหวัดลำปาง]]
** [[อำเภอเมืองลำปาง]]
** [[อำเภอเถิน]]
* [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
* [[จังหวัดสุรินทร์]]
* [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
** [[อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน]]
** [[อำเภอแม่สะเรียง]]
* [[จังหวัดพะเยา]]
* [[อำเภอฝาง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* [[จังหวัดน่าน]]
{{กลาง}}
* [[จังหวัดเชียงราย]]
* [[อำเภอเด่นชัย]] [[จังหวัดแพร่]]
* [[จังหวัดตาก]]
* [[จังหวัดนครสวรรค์]]
* [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* [[จังหวัดชุมพร]]
* [[อำเภอทุ่งสง]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[จังหวัดระนอง]]
* [[อำเภอตะกั่วป่า]] [[จังหวัดพังงา]]
* [[จังหวัดตรัง]]
* [[จังหวัดสตูล]]
* [[จังหวัดตราด]]
* [[เมืองพัทยา]] [[จังหวัดชลบุรี]]
* [[จังหวัดสระแก้ว]]
* [[จังหวัดสิงห์บุรี]]
* [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
** [[อำเภอสังขละบุรี]]
** [[อำเภอทองผาภูมิ]]
* [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
** [[อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์]]
** [[อำเภอหัวหิน]]
{{ล่าง}}
 
==== สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ====
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในช่วงเวลาต่อไปนี้ จากสถานีส่งดังต่อไปนี้
 
{{บน}}
* 16 มิถุนายน จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดสงขลา]]
** [[จังหวัดสระแก้ว]]
** [[จังหวัดนครสวรรค์]]
** [[จังหวัดมุกดาหาร]]
** [[จังหวัดนครราชสีมา]]
** [[จังหวัดสุรินทร์]]
** [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
** [[จังหวัดชุมพร]]
** [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
** [[จังหวัดตาก]]
** [[จังหวัดเลย]]
** [[จังหวัดชัยภูมิ]]
{{กลาง}}
* 31 ธันวาคม จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดสุโขทัย]]
** [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
** [[จังหวัดลำปาง]]
** [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
** [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
** [[จังหวัดยะลา]]
** [[จังหวัดขอนแก่น]]
** [[จังหวัดสิงห์บุรี]]
** [[จังหวัดภูเก็ต]]
{{ล่าง}}
 
==== สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ====
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในช่วงเวลาต่อไปนี้ จากสถานีส่งดังต่อไปนี้{{บน}}
* 1 สิงหาคม จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดชุมพร]]
** [[จังหวัดสงขลา]]
** [[จังหวัดพังงา]]
** [[จังหวัดสุโขทัย]]
{{กลาง}}
* 31 ธันวาคม จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
*** [[อำเภอปาย]]
*** [[อำเภอแม่สะเรียง]]
*** [[อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน]]
** [[จังหวัดแพร่]]
** [[จังหวัดบุรีรัมย์]]
** [[จังหวัดตราด]]
** [[จังหวัดระนอง]]
** [[จังหวัดยะลา]]
** [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
** [[จังหวัดลำปาง]]
** [[จังหวัดนครสวรรค์]]
** [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
** [[จังหวัดสตูล]]
{{ล่าง}}
 
=== พ.ศ. 2561 ===
มี 5 ช่องที่ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ในปีนี้ คือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 
==== สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ====
[[ไฟล์:MCOT_digital_switch_over_plate.png|thumb|350px|ภาพหน้าจอที่แสดงหลังยุติการแพร่ภาพระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561]]
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวียุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในช่วงเวลาต่อไปนี้ จากสถานีส่งดังต่อไปนี้<ref>{{Cite web|url=http://www.janghetchumphon.com/14156|title=ปิดตำนานอนาล็อก!! โมเดิร์นไนน์ นับถอยหลังยุติออกอากาศ แบ่งกำหนดการเป็น 2 ระยะ!!|author=Janghet Chumphon|website=www.janghetchumphon.com|date=20 มีนาคม 2561|accessdate=7 กรกฎาคม 2563}}</ref>{{บน}}
 
* 15 เมษายน เวลา 18:30 น. จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดสระแก้ว]]
** [[จังหวัดสกลนคร]]
** [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
** [[จังหวัดน่าน]]
** [[จังหวัดมุกดาหาร]]
** [[จังหวัดตาก]]
** [[จังหวัดชุมพร]]
** [[จังหวัดเลย]]
** [[จังหวัดระนอง]]
** [[จังหวัดสตูล]]
** [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
*** [[อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน]]
*** [[อำเภอแม่สะเรียง]]
** [[อำเภอตะกั่วป่า]] [[จังหวัดพังงา]]
{{กลาง}}
* 16 กรกฎาคม เวลา 18:30 น. จากสถานีส่งที่
** [[จังหวัดนครราชสีมา]]
** [[จังหวัดสงขลา]]
** [[จังหวัดเชียงใหม่]]
** [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
** [[จังหวัดระยอง]]
** [[จังหวัดสิงห์บุรี]]
** [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
** [[จังหวัดยะลา]]
** [[จังหวัดสุโขทัย]]
** [[จังหวัดนครสวรรค์]]
** [[จังหวัดตรัง]]
** [[จังหวัดขอนแก่น]]
** [[จังหวัดตราด]]
** [[จังหวัดภูเก็ต]]
** [[จังหวัดอุดรธานี]]
** [[จังหวัดลำปาง]]
** [[จังหวัดแพร่]]
** [[จังหวัดเชียงราย]]
** [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
** [[จังหวัดสุรินทร์]]
** [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
** [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
{{ล่าง}}
และรวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 
==== สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ====
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 9:29 น.<ref>[https://www.facebook.com/Broadcast.Engineering.NBTC/videos/1853227548073374/ เช้าวันนี้ (21 มิถุนายน 2561) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ยุติแอนะล็อกทีวี ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง เมื่อเวลา 9.29 น. ซึ่งถือเป็นสถานีเครื่องส่งแอนะล็อกทีวีสถานีสุดท้ายของ ททบ.5],สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.</ref> จากสถานีส่งที่<ref>[https://yarmfaojor.com/content/553 อัปเดต: ThaiPBS, ช่อง 7, ช่อง 5 ยุติทีวีอนาล็อกเมื่อไหร่กันแน่?],ยามเฝ้าจอ.</ref>{{บน}}
 
* [[อำเภอเขื่องใน]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
* [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* [[อำเภอสุไหงปาดี]] [[จังหวัดนราธิวาส]]
* [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
* [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
* [[อำเภอแม่ริม]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* [[จังหวัดยะลา]]
** [[อำเภอเมืองยะลา]]
** [[อำเภอบันนังสตา]]
* [[จังหวัดสกลนคร]]
* [[จังหวัดภูเก็ต]]
* [[อำเภอเขาสวนกวาง]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[จังหวัดแพร่]]
* [[จังหวัดลำปาง]]
* [[อำเภอวังทอง]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]
 
{{กลาง}}
 
* [[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]]
* [[จังหวัดนครสวรรค์]]
* [[จังหวัดตาก]]
* [[จังหวัดพะเยา]]
* [[จังหวัดระยอง]]
* [[จังหวัดบุรีรัมย์]]
* [[จังหวัดหนองคาย]]
* [[จังหวัดสตูล]]
* [[จังหวัดชุมพร]]
* [[จังหวัดระนอง]]
* [[จังหวัดมุกดาหาร]]
* [[จังหวัดน่าน]]
* [[จังหวัดสงขลา]]
* [[จังหวัดสระแก้ว]]
* [[จังหวัดตรัง]]
* [[จังหวัดตราด]]
{{ล่าง}}และรวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 
==== สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ====
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 00:01 น. จากสถานีส่งที่<ref name=":2" />
 
* [[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
* [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* [[จังหวัดพิษณุโลก]]
* [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
* [[จังหวัดภูเก็ต]]
* [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[จังหวัดสงขลา]]
* [[จังหวัดยะลา]]
* [[จังหวัดระยอง]]
* [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
 
และรวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 
==== สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ====
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 00:01 น. จากสถานีส่งที่[[จังหวัดเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] และรวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=bV1IgLHJcBQ 16 มิ.ย. นี้ ไทยพีบีเอสยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 3 สถานี]</ref>
 
==== สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ====
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 00:01 น. จากสถานีส่งที่
 
* [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
** [[อำเภอหัวหิน]]
** [[อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์]]
* [[จังหวัดมุกดาหาร]]
* [[จังหวัดหนองคาย]]
* [[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[จังหวัดเชียงราย]]
* [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* [[จังหวัดภูเก็ต]]
* [[จังหวัดเลย]]
* [[จังหวัดระยอง]]
* [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
* [[จังหวัดสกลนคร]]
* [[จังหวัดตาก]]
* [[จังหวัดนครราชสีมา]]
* [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
* [[จังหวัดสระแก้ว]]
* [[จังหวัดตรัง]]
* [[จังหวัดชลบุรี]]
* [[จังหวัดมหาสารคาม]]
 
และรวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย นับเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกอย่างสมบูรณ์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 
=== พ.ศ. 2563 ===
มี 1 ช่องที่ยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในปีนี้ คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยได้ทำการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกจากสถานีส่งทั้ง 32 แห่งทั่วประเทศ และรวมถึงสถานีส่งหลักบน[[อาคารใบหยก 2]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย เมื่อเวลา 00:01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการออกอากาศระบบแอนะล็อกทั้งสิ้น 50 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสัมปทานในกิจการส่งโทรทัศน์ระหว่าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (บีอีซี) กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) และถือเป็นการยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นสถานีโทรทัศน์ของไทยช่องสุดท้ายที่ยุติการออกอากาศในระบบนี้<ref name=":1" />
 
== สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่สืบเนื่องมาจากระบบแอนะล็อก ==
8,080

การแก้ไข