ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== ภูมิศาสตร์ ==
=== อาณาเขตติดต่อ ===
พื้นที่ของภาคตะวันออกมีขอบเขตจรดภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
* '''ทิศเหนือ ติดกับประเทศไทย'''
*ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
ภาคตะวันออกอยู่กลางของประไทยมีพื้นที่เป็นภูเขาที่เจริญฟ้ามืดที่โครตสว่างและเป็นภูมิภาคที่อยู่ตะวันออกทางกลางของประเทศไทย
ผู้ใช้นิรนาม