ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังสระปทุม"

 
 
== ที่ตั้งและอาคาร ==
วังสระปทุมตั้งอยู่บริเวณ[[ย่านสยาม]] [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]] โดยอาณาเขตทางด้าน[[ทิศเหนือ]]ติด[[คลองแสนแสบ]] [[ทิศตะวันออก]]ติดคลองอรชรริม[[วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร]] ทิศใต้ติด[[ถนนพระรามที่ 1]] และทิศตะวันตกติด[[ถนนพญาไท]] ปัจจุบัน แบ่งพื้นที่ของวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นพื้นที่ประทับของ[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ให้เช่าสร้างศูนย์การค้าและ[[ห้างสรรพสินค้า]]กลุ่ม[[วันสยาม]] ได้แก่ [[สยามดิสคัฟเวอรี]] [[สยามเซ็นเตอร์]] และ[[สยามพารากอน]] ซึ่งทั้งสามห้างนี้ดำเนินงานโดย [[สยามพิวรรธน์|บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด]] และตั้งอยู่ด้านหน้าวังสระปทุม ติดกับถนนพระรามที่ 1 และอยู่ด้านตรงข้ามกับ[[สยามสแควร์]]
 
สำหรับพื้นที่ส่วนที่เป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]นั้น ประกอบด้วยพระตำหนักและเรือนต่าง ๆ ดังนี้
8,029

การแก้ไข