ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ภาคตะวันออกอยู่กลางของประไทยมีพื้นที่เป็นภูเขาที่เจริญฟ้ามืดที่โครตสว่างและเป็นภูมิภาคที่อยู่ตะวันออกทางกลางของประเทศไทย
 
และเป็นุภาคที่ไอตู่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย มีม้าอันดำสว่างและมีเจ้าชายชื่อป้อมืี่ผอมมื่ผอมแต่น้ำหนักร้องกว่ากิโล ไอ้พวกโง่
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
393,742

การแก้ไข