ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการสัตว์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 9053393 สร้างโดย 202.62.102.252 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
|width="33%" valign="top" |
== ต ==
* [[ต่อ]]
* [[ตะกวด]]
 
* [[ตะกวดออสเตรเลีย]] ([[:en:Goanna]])
* [[ตะขาบ]]
* [[ตะโขง]]
* [[ตะพาบหัวกบ]]
* [[ตะพาบแก้มแดง]]
 
* [[ตะพาบข้าวตอก]]
* [[ตะพาบพม่า]]
* [[ตะพาบม่านลาย]]
* [[ตั๊กแตน]]
 
* [[ตั๊กแตนข้าว]]หรือตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส ([[:en:Hieroglyphus]])
* [[ตั๊กแตนทะเลทราย]] ([[:en:Desert Locust]])
* [[ตั๊กแตนปาทังกา]] ([[:en:Patanga succincta]])
* [[ตั๊กแตนผี]] ([[:en:Aularches miliaris]])
* [[ตั๊กแตนไมเกรทอเรีย]] ([[:en:Locusta migratoria manilensis]])
* [[ตั๊กแตนโลกัสตา]] ([[:en:Locusta migratoria manilenis]])
* [[ตัวกะปิ]] ([[:en:Woodlouse]])
* [[ตัวกินมด]]
* [[ตัวกินมดหนาม]]
* [[ตัวดีดทราย]] ([[:en:Sandhopper]])
* [[ตุ๊กแก]]
* [[ตุ่น]]
* [[ตุ่นปากเป็ด]]
ผู้ใช้นิรนาม