ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

=== อาณาเขตติดต่อ ===
พื้นที่ของภาคตะวันออกมีขอบเขตจรดภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
* '''ทิศเหนือ ติดกับประเทศไทย'''
* '''ทิศเหนือ''' จรด[[ภาคกลาง]]และ[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
* '''ทิศตะวันออก'''ใต้ จรด[[ติดกับประเทศกัมพูชา]]ไทย
* '''ทิศใต้''' จรด[[อ่าวไทย]]
* '''ทิศตะวันตก''' จรดอ่าวไทยและภาคกลาง
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม