ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
ภาคตะวันออกอยู่กลางของประไทยมีพื้นที่เป็นภูเขาที่เจริญฟ้ามืดที่โครตสว่างและเป็นภูมิภาคที่อยู่ตะวันออกทางกลางของประเทศไทย
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]
 
และเป็นุภาคที่ไอตู่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย มีม้าอันดำสว่างและมีเจ้าชายชื่อป้อมืี่ผอมแต่น้ำหนักร้องกว่ากิโล ไอ้พวกโง่
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม