ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามเจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|{{อายุปีและวัน|2426|4|10|2514|6|22}}
|[[ไฟล์:มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg|center|70x70px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|60
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG|center|70x70px]] [[หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร]]
|ช.
|{{วันเกิด|2476|1|10}}
|{{อายุปีและวัน|1933|1|10}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align=center
|rowspan="2" |6061
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าสลักทองนูน.JPG|center|67x67px]] สลักทองนูน คเนจร
|ญ.
|{{วันตาย|2538|7|1}}
|{{อายุปีและวัน|2450|5|30|2538|7|1}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|61
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG|center|70x70px]] [[หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร]]
|ช.
|{{วันเกิด|2476|1|10}}
|{{อายุปีและวัน|1933|1|10}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align=center
|{{อายุปีและวัน|1933|8|4}}
|[[ไฟล์:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg|center|65x65px]] พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
|- align=center
|65
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ.jpg|center|65x65px]] [[หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ]]
|ช.
|{{วันเกิด|2435|2|25}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2522|7|1}}
|{{อายุปีและวัน|2435|2|25|2522|7|1}}
|[[ไฟล์:Prince Naradhip Prapanpongse.jpg|center|66x66px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|6665
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา_ภาณุพันธุ์.jpg|center|68x68px]] [[หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์]]
|ญ.
|{{อายุปีและวัน|1933|10|24}}
|[[ไฟล์:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg|center|65x65px]] พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
|- align=center
|66
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ.jpg|center|65x65px]] [[หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ]]
|ช.
|{{วันเกิด|2435|2|25}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2522|7|1}}
|{{อายุปีและวัน|2435|2|25|2522|7|1}}
|[[ไฟล์:Prince Naradhip Prapanpongse.jpg|center|66x66px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
|- align=center
|67
5,303

การแก้ไข