ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| สัญลักษณ์_กว้าง =
| สัญลักษณ์_บรรยาย =
| ตรา = EXATEmblem Logoof the Expressway Authority of Thailand.svg
| ตรา_กว้าง = 150 px
| ตรา_บรรยาย =
177

การแก้ไข