ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

=== พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย ===
* [[วัดธรรมิการามวรวิหาร]] (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 
== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ==
=== วัดราษฏร์ในอำเภอหัวหิน ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอหัวหิน ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
*วัดพระราชพรหมยาน [[ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่]]
*[[วัดอานันท์]] [[ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่]]
* [[วัดละเมาะ]] [[ตำบลหนองพลับ]]
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าสมสงัด]] [[ตำบลทับใต้]]
* [[วัดเขาไกรลาศ]] [[ตำบลหนองแก]]
* [[วัดเพชรราวุช]] [[ตำบลหินเหล็กไฟ]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอสามร้อยยอด ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดถ้ำดาวราย]] [[ตำบลศิลาลอย]]
* [[วัดเกษตรกันทราราม]] [[ตำบลศิลาลอย]]
* [[วัดอรัญญิกาวาส]] [[ตำบลศิลาลอย]]
* [[วัดเขาโปร่งใต้]] ตำบลศิลาลอย
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอกุยบุรี ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดวังยาว]] [[ตำบลกุยบุรี]]
* [[วัดหนองตาเสือ]] ตำบลกุยบุรี
* [[วัดสามกระทาย]] ตำบลสามกระทาย
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดถ้ำเขาน้อย]] [[ตำบลกุยเหนือ]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอทับสะแก ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดดอนใจดี]] [[ตำบลเขาล้าน]]
* [[วัดนาล้อม]] ตำบลเขาล้าน
* [[วัดอ่างสุวรรณ]] ตำบลอ่างทอง
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดบางแพ]] ตำบลอ่างทอง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอบางสะพาน ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดพรหมรังษี]] [[ตำบลร่อนทอง]]
* [[วัดเขากะจิ]] [[ตำบลกำเนิดนพคุณ]]
* [[วัดวังน้ำเขียว]] ตำบลร่อนทอง
* [[วัดสุวรรณาราม]] ตำบลร่อนทอง
 
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดดอนสง่า]] ตำบลร่อนทอง
* [[วัดเวรุวัน]] ตำบลชัยเกษม
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอบางสะพานน้อย ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดดอนมะกอก]] [[ตำบลช้างแรก]]
* [[วัดกำมะเสน]] [[ตำบลทรายทอง]]
*วัดคอกอ้ายเผือก ตำบลไชยราช
*วัดบางเจริญ ตำบลไชยราช
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอปราณบุรี ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเขาน้อย]] [[ตำบลเขาน้อย]]
* [[วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม]] ตำบลเขาน้อย
* [[วัดหนองยิงหมี]] ตำบลหนองตาแต้ม
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดศรีรัชดาราม]] [[ตำบลหนองตาแต้ม]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม]] [[ตำบลเกาะหลัก]]
* [[วัดหนองขาม]] ตำบลเกาะหลัก
* [[วัดอ่าวน้อย]] ตำบลอ่าวน้อย
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดหนองกุ่ม]] ตำบลอ่าวน้อย
* [[วัดหนองปรือ]] ตำบลเกาะหลัก
258

การแก้ไข