Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[แม่เบี้ย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>[[ภัทรวรินทร์ ทิมกุล]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]<br>[[ธงธง มกจ๊ก]]<br>[[ณัฐนี สิทธิสมาน]]<br>[[ภัชธร ธนวัฒน์]]<br>[[ปารย์ชนก ผ่านสําแดง]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ศุภชัย ศรีวิจิตร|บริษัท เอ.แอ็คท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วาณิช จรุงกิจอนันต์<br>บทโทรทัศน์ : มุนีมนตรา</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ผิน เกรียงไกรสกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''17 ธันวาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[คู่แค้นแสนรัก]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ภัทรเดช สงวนความดี]]<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[อติรุจ สิงหอำพล]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]]<br>[[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]]<br>[[เศรษฐภักด์ ดิสนีเวทย์]]<br>[[วรรณรดา เพชรชำนาญ]]<br>[[ญดา สุวรรณปัฏนะ]]<br>[[ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร]]<br>[[ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม]]<br>[[ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[กฤตย์ อัทธเสรี]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เทพิตา<br>บทโทรทัศน์ : ปณธี</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ภูมิภัทร สังวาลย์วรกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''7 กุมภาพันธ์ 2564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครปิดกล้อง
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร]] ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''30 พฤศจิกายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[สามีชั่วคืน]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ยศวรรธน์ ทะวาปี]]<br>[[ปภาวดี ชาญสมอน]]<br>[[พงศกร โตสุวรรณ]]<br>[[เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค]]<br>[[เปรมอนันต์ ศรีพานิช]]<br>[[แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ]]<br>[[กชกร ส่งแสงเติม]]<br>[[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]]<br>[[เกษรา วัฒนสังข์]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]<br>[[ปภัสรา เตชะไพบูลย์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์]]<br>[[วรรษพร วัฒนากุล]]<br>[[วันชัย เผ่าวิบูลย์]]<br>[[ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ]]<br>[[ศรีหลอด เชิญยิ้ม]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล|บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : โสภี พรรณราย<br>บทโทรทัศน์ : จินต์นัชชา,ลาณีญา</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ตะวัน จารุจินดา ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''4 ธันวาคม 2563'''
|-
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[หมอลำซัมเมอร์]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กฤตฤทธิ์ บุตรพรม]]<br>[[มาเรีย เฮิร์ชเลอร์]]<br>[[ตากเพชร เลขาวิจิตร]]<br>[[รัญดภา มันตะลัมพะ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[สุนารี ราชสีมา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : กันยามาส<br>บทโทรทัศน์ : ตุลย์</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอนฬอน สังวริบุตร ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''24 ธันวาคม 2563'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครเปิดกล้อง
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[บ่วงวิมาลา]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[มิกค์ ทองระย้า]]<br>[[เกศรินทร์ น้อยผึ้ง]]<br>[[ทัศนียา การสมนุช]]<br>[[จุติ จำเริญเกตุประทีป]]<br>[[นิคิต้า กรรณเกตุ]]<br>[[กรเศก โคนินทร์]]<br>[[ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]]<br>[[ศรัณยู ประชากริช]]<br>รับเชิญ<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท นีโน่ บราเดอร์ส จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ณารา<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[สายเลือดสองหัวใจ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[มิกค์ ทองระย้า]]<br>[[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]]<br>[[ชยิสรา วัฒนะนาวิน]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โพลีพลัสทรัพย์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เทพิตาไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ปณธีไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ภูมิภัทร สังวาลย์วรกุลไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดรอเปิดกล้องเมื่อ<br>'''7 กุมภาพันธ์ 2564'''เร็วๆนี้
|}
 
|-
| align = "center"| '''[[สร้อยนาคี]]'''||align = "center"| แรเงา ||align = "center"| [[กันตนา|บริษัท มุมใหม่ จำกัด]] ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|-
| align = "center"| '''[[เสาร์ ๕]]'''||align = "center"| ดาเรศร์ ||align = "center"| [[บริษัท 9 บีเวอร์ ฟีล์ม จำกัด]] ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|-
| align = "center"| '''[[หักเหลี่ยมรัก]]'''||align = "center"| อาริตา ||align = "center"| บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
2,743

การแก้ไข