ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาดี 2 || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านท่าไค้ || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าคราม || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาดี 2 || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงเย็น || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำบง 2 || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขัว || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านท่าไค้ || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนศรี || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งเปือย || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
2,801

การแก้ไข