ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์บกราษฎร์นุกูล || กกแดงคำบก ||{{อำ|นิคมคำสร้อยชะอี}}||{{}}
|-
| โรงเรียนคำสายทองวิทยา || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์คำแฮดประชาสรรค์ || นากอกกกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนดอนตาล || ดอนตาล ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง || ศรีบุญเรือง ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) || บ้านค้อ ||{{อำ|คำชะอี}}||{{}}
|-
| โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
| โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุงนาสะเม็งวิทยา || คำอาฮวนนาสะเม็ง ||{{อำ|เมืองมุกดาหารดอนตาล}}||
|-
| โรงเรียนมุกดาลัยนาหว้าประชาสรรค์ || มุกดาหารนาสะเม็ง ||{{อำ|เมืองมุกดาหารดอนตาล}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเมืองใหม่โนนสะอาดราษฎร์บำรุง || มุกดาหารคำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนห้วยยางจอมมณี || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม || หนองแวง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศป่าไร่ป่าชาดวิทยา || หนองแวงป่าไร่ ||{{อำ|นิคมคำสร้อยดอนตาล}}||{{}}
|-
| โรงเรียนนาสะเม็งวิทยาพระราชทานบ้านหนองหมู || นาสะเม็งพังแดง ||{{อำ|ดอนตาลดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์โพนงาม || นาสะเม็งโพนงาม ||{{อำ|ดอนตาลคำชะอี}}||{{}}
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 4มุกดาลัย || เหล่าหมีมุกดาหาร ||{{อำ|ดอนตาลเมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 5เมืองพาลุกากรภูมิ || กกตูมชะโนด ||{{อำ|ดงหลวงหว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เมืองใหม่ || กกตูมมุกดาหาร ||{{อำ|ดงหลวงเมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู || พังแดง ||{{อำ|ดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนร่มเกล้า || หนองแคน ||{{อำ|ดงหลวง}}||
| โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย (ราษฏร์ประสงค์) || คำชะอี ||{{อำ|คำชะอี}}||
|-
| โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา || คำบกดงหมู ||{{อำ|คำชะอีหว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนห้วยตาเปอะสยามกลการ 4 || บ้านค้อเหล่าหมี ||{{อำ|คำชะอีดอนตาล}}||
|-
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสยามกลการ 11 (บ้านแข้)5 || บ้านค้อกกตูม ||{{อำ|คำชะอีดงหลวง}}||{{}}
|-
| โรงเรียนโพนงามหนองข่าประชาอุทิศ || โพนงามหนองแวง ||{{อำ|นิคมคำชะอีสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิหนองผือดอนม่วง || ชะโนดหว้านใหญ่ ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษาห้วยยางจอมมณี || ดงหมูมอน ||{{อำ|หว้านใหญ่เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนหนองผือดอนม่วงหมู่บ้านป่าไม้ || หว้านใหญ่กกตูม ||{{อำ|หว้านใหญ่ดงหลวง}}||{{}}
|-
| โรงเรียนห้วยตาเปอะ || บ้านค้อ ||{{อำ|คำชะอี}}||
|-
| โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านแก้ง 2 || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| บ้านคำดู่ || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| บ้านดง || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}-->
| บ้านนาคำน้อย || ||{{}}||{{}}
| บ้านภูวง || ||{{}}||{{}}
| บ้านภูล้อม || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองบอน || ||{{}}||{{}}
| บ้านบาก 2 || ||{{}}||{{}}
| บ้านนายาง || ||{{}}||{{}}
| บ้านห้วยทราย 2 || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองเม็ก || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาทาม || ||{{}}||{{}} -->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
3,030

การแก้ไข