ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| โรงเรียนบ้านคำบง 1 || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำพอก 2 || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนากอก || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาอุดม || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านขอนแก่น || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำไหล || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าเตย || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนเกษม || นิคมคำสร้อย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านภูแผงม้า || นิคมคำสร้อย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำสร้อย || นิคมคำสร้อย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านด่านมน || นิคมคำสร้อย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำนางโอก || ร่มเกล้า ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน || ร่มเกล้า ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า || ร่มเกล้า ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน || หนองแวง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 || หนองแวง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ || หนองแวง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาม่วง || ดอนตาล ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโพนสว่าง || ดอนตาล ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 || ดอนตาล ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสะโน || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}-->
| บ้านหนองกระยัง || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| บ้านภูผาหอมพัฒนา || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| บ้านแก้ง 2 || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| บ้านคำดู่ || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
| บ้านดง || บ้านแก้ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,688

การแก้ไข