ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
๓.พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ สมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมตู้บรรจุ<br />
 
๔.ตู้สลักลายปิดทองล่องชาด สำหรับตั้งเทียนพรรษา คราวงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา (ถูกไฟใหม้ไหม้สมัยสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๗)<br />
 
๕.กระถางธูปกระเบื้องเคลือบ ลายสิงห์โตสิงโต ๑ กระถาง (แตกเสียหาย)<br />
 
๖.ธรรมาสน์พระปาฏิโมกข์ คราวงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ (ชำรุด)<br />
258

การแก้ไข