ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาดี 2 || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโปน้อย || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านบะ || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าแดง || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองสระพัง || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำบง 1 || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำพอก 2 || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนากอก || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาอุดม || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านขอนแก่น || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำไหล || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าเตย || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนเกษม || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านภูแผงม้า || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำสร้อย || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านด่านมน || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำนางโอก || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
| โรงเรียนบ้าน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}} -->
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,678

การแก้ไข