ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนตูม || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านผึ่งแดด || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองไผ่ || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาถ่อน || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านม่วงหัก || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านแก่นเต่า || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดานคำ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโปน้อย || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 || กกแดง ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านบะ || กกแดง ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าแดง || กกแดง ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองสระพัง || กกแดง ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ || กกแดง ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำบง 1 || โชคชัย ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำพอก 2 || โชคชัย ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนากอก || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาอุดม || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านขอนแก่น || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำไหล || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าเตย || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโนนเกษม || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านภูแผงม้า || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำสร้อย || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านด่านมน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำนางโอก || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนินิคมร่มเกล้า || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้าน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}} -->
| โรงเรียน || ||{{}}||{{}} -->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,678

การแก้ไข