ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพอร์เซอเวียแรนซ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
*[https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/rover Designing A Mars Rover To Launch In 2020], สืบค้นเมื่อ 26/08/2019.
*[https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/overview Mars 2020 Mission Overview], สืบค้นเมื่อ 26/08/2019.
*[https://www.nasa.gov/content/perseverance-mars-rovers-first-images Perseverance Mars Rover's First Images] ,สืบค้นเมื่อ 20/02/2021.
*
[https://www.nasa.gov/content/perseverance-mars-rovers-first-images Perseverance Mars Rover's First Images] ,สืบค้นเมื่อ 20/02/2021.
 
{{ยานสำรวจดาวอังคาร}}
785

การแก้ไข