ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9135706 โดย NP-chaonayด้วยสจห.
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9135706 โดย NP-chaonayด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''[[ก]]ารการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ''' ({{lang-en|fair use}}) บ้างแปลว่า '''การใช้งานโดยชอบธรรม''' เป็นส่วนหนึ่งของ[[กฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐ]] ที่อนุญาตให้การอ้างถึง หรือการนำเนื้อหาที่มี[[ลิขสิทธิ์]]<span lang="th" dir="ltr">ไ</span>ปประกอบในงานของผู้อื่น สามารถทำได้บนเงื่อนไขบางประการ คำว่า "ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ" นี้เป็นเรื่องเฉพาะของ[[สหรัฐ]] แม้ในประเทศอื่นอาจจะมีหลักการที่คล้าย ๆ กันอยู่บ้างก็ตาม ซึ่งใช้งานโดยชอบธรรมไม่มีผลตามกฎหมายในประเทศไทย
 
การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ เป็นหลักการที่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ใช้ในการวิจารณ์ เสิร์ชเอนจิน การล้อเลียน การรายงานข่าว งานวิจัย การเรียนการสอน การเก็บงานเอกสาร เป็นต้น
[[หมวดหมู่:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายลิขสิทธิ์]]
[[หมวดหมู่:การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ| ]]
[[หมวดหมู่:สิทธิ์ดิจิทัล]]
[[หมวดหมู่:Equitable defenses]]
[[หมวดหมู่:Legal doctrines and principles]]
{{โครงกฎหมาย}}
11,577

การแก้ไข