ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
== ประวัติการทำงาน ==
* 2485-2502: สถาปนิกประจำกองเทคนิค กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ
* 2503-2507: นายทหารเสนาธิการประจำกองนโยบายและแผน [[กองบัญชาการทหารสูงสุด]]
5,961

การแก้ไข