ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]''''''[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ภูเก็ตเก็ต<ref></ref>[[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
| โรงเรียนหนองผือดอนม่วง || หว้านใหญ่ ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านกุดแข้อนุบาลมุกดาหาร || กุดแข้มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวันกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสองห้อง || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำเขือง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านดานคำ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านศูนย์ไหม || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณน้อย || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}-->
| บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านนาหลวง 2 || กกแดง ||{{}}||{{}}
| บ้านบะ || กกแดง ||{{}}||{{}}
| บ้านป่าแดง || กกแดง ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองสระพัง || กกแดง ||{{}}||{{}}
| บ้านอุ่มไผ่ || กกแดง ||{{}}||{{}}
| บ้านคำบง 1 || โชคชัย ||{{}}||{{}}
| บ้านคำพอก 2 || โชคชัย ||{{}}||{{}}
| บ้านห้วยกอก 1 || ||{{}}||{{}}
| บ้านนากอก || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาสองเหมือง || ||{{}}||{{}}
| บ้านน้ำเที่ยง 2 || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาอุดม || ||{{}}||{{}}
| บ้านขอนแก่น || ||{{}}||{{}}
| บ้านคำไหล || ||{{}}||{{}}
| บ้านป่าเตย || ||{{}}||{{}}
| บ้านโนนเกษม || ||{{}}||{{}}
| บ้านภูแผงม้า || ||{{}}||{{}}
| บ้านคำสร้อย || ||{{}}||{{}}
| บ้านด่านมน || ||{{}}||{{}}
| บ้านคำนางโอก || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองนกเขียน || ||{{}}||{{}}
| บ้านนิ || ||{{}}||{{}}
| || ||{{}}||{{}}
| || ||{{}}||{{}}
| || ||{{}}||{{}}
| || ||{{}}||{{}} -->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,722

การแก้ไข