ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง || หนองสูงเหนือ ||{{อำ|หนองสูง}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนโพนทราย || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง || ศรีบุญเรือง ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนหนองผือดอนม่วง || หว้านใหญ่ ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนโพนทราย || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งเปือย || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโด่ || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง || ศรีบุญเรือง ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาหัวภู || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
2,722

การแก้ไข