ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือฮักกัย"

แก้ไขคําย่อ แก้ไขการเว้นวรรคกับเครื่องหมายวรรคตอน และเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
(แก้ไขคําย่อ แก้ไขการเว้นวรรคกับเครื่องหมายวรรคตอน และเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน)
 
== การเขียน ==
หนังสือฮักกัย ได้รับการตั้งชื่อตามผู้เขียนหรือผู้เผยพระวจนะฮักกัย ในหนังสือไม่ค่อยมีการเอ่ยถึงประวัติส่วนตัวของเขา ส่วนใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ฉบับภาษาไทย จะใช้ชื่อย่อของฮักกัย ว่า '''ฮกก.'''
 
== ใจความสำคัญ ==
<u>'''ฮักกัย บทหนึ่ง'''</u>
 
* ถูก​ต่อ​ว่า​ที่​ไม่​สร้าง​พระวิหาร​ขึ้น​ใหม่ (ฮกก. 1:1-11)
** ''‘นี่​ใช่​เวลา​ที่​พวก​เจ้า​จะ​อยู่​ใน​บ้าน​ที่​บุ​ผนัง​ด้วย​ไม้​หรือ ?’'' ''(ฮกก. 1:4)''
** ''“คิด​ให้​ดี​ว่า​พวก​เจ้า​กำลัง​ทำอะไร​กัน​อยู่”'' ''(ฮกก. 1:5)''
** ''หว่าน​มาก​แต่​เก็บ​เกี่ยว​ได้​น้อย'' ''(ฮกก. 1:6)''
* ประชากร​ฟัง​พระ​เยโฮวาห์ (ฮกก. 1:12-15)
 
<u>'''ฮักกัย บทสอง'''</u>
 
* พระวิหาร​หลัง​ที่​สอง​จะ​มี​แต่​ความ​สง่า​งาม (ฮกก. 2:1-9)
** ''ชนชาติ​ต่าง ๆ จะ​ถูก​เขย่า (ฮกก. 2:7)''
** ''สิ่ง​มี​ค่า​จะ​หลั่งไหล​เข้า​มา (ฮกก. 2:7)''
* การ​สร้าง​พระวิหาร​ขึ้น​ใหม่​ทำ​ให้​พวก​เขา​ได้​รับ​พระพร (ฮกก. 2:10-19)
** ''ความ​บริสุทธิ์​ส่ง​ต่อ​กัน​ไม่​ได้ (ฮกก. 2:10-14)''
* ข่าวสาร​ถึง​เศรุบบาเบล (ฮกก. 2:20-23)
** ''“เรา​จะ​ให้​เจ้า​เป็น​เหมือน​แหวน​ตรา” (ฮกก. 2:23)''
 
== เรื่องราว ==
'''<u>เรื่องราวย่อโดยรวม</u>'''
 
ในปี 536 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวยิววางฐานรากพระวิหารหลังใหม่ในกรุงเยรูซาเล็ม น่าเศร้า..เศร้า…งานก่อสร้างต้องหยุดชะงักหลายปีเพราะถูกต่อต้านจากศัตรู และชาวยิวเองก็ไม่สนใจ พอถึงปี 520 ก่อนคริสต์ศักราช [[พระเยโฮวาห์]] ได้ส่งฮักกัยไปกระตุ้นชาวยิวให้มีความกระตือรือร้นอีกครั้ง เพื่อจะสร้างพระวิหารให้เสร็จ ในที่สุดพระวิหารก็สร้างเสร็จในปี 515 ก่อนคริสต์ศักราช
 
== สี่เรื่องที่ได้รับการดลใจ ==
# บทสอง ฮักกัยประกาศข่าวที่ได้รับการดลใจเรื่องที่สอง พระเยโฮวาห์สัญญาว่าจะเขย่าชนชาติต่าง ๆ และเอาสิ่งมีค่าของพวกเขามาทำให้พระวิหารของพระองค์ เต็มไปด้วยความสง่างาม
# ต่อมา ฮักกัยประกาศข่าวที่ได้รับการดลใจเรื่องที่สามต่อพวกปุโรหิต โดยบอกพวกเขาว่า การละเลยการนมัสการที่บริสุทธิ์ ทำให้ทั้งชาติไม่สะอาดในสายตาของพระเจ้า
# จากนั้น ฮักกัยประกาศข่าวเรื่องที่สี่ ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่า พระเยโฮวาห์จะเขย่าท้องฟ้าและโลก แต่ครั้งนี้จะหมายถึงการทำลายรัฐบาลต่าง ๆ ของมนุษย์ หลายร้อยปีต่อจากนั้น อัครสาวกเปาโลได้ยกคำพูดของฮักกัยเพื่อบอกว่าให้รู้ว่า.. อาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระเยซูคริสต์ คริสต์…จะคงอยู่ตลอดไป
 
== เกร็ดข้อมูล ==
* เราควรสนใจเรื่องของพระเจ้าก่อนเรื่องของตัวเอง
* พระเยโฮวาห์ไม่ทรงพอพระทัยการนมัสการที่ทำพอเป็นพิธี
* อาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การทรงนำของ[[พระเยซูคริสต์]] จะคงอยู่ตลอดไป
 
== ดูเพิ่ม ==
133

การแก้ไข