ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

! ลำดับที่
! เนื้องาน
! ความคืบหน้า<br>{{small|(ณ สิ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2564)}}<ref>https://www.facebook.com/MRTA.PR/photos/pcb.2679457458937638/26794574289376412722166571333393</ref>
|-
|colspan="2"|ระยะที่ 1 - ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา รวมถึงจัดหาระบบรถไฟฟ้า||69.51 %
1,727

การแก้ไข