ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย"

ลบข้อมูลรูปภาพออกไป
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ลบข้อมูลรูปภาพออกไป)
 
{{Infobox organization
| name = สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
| image = ไฟล์:สคบ. (TBC).jpg
| abbreviation = สคบ. (TBC)
| motto = Better Brighter Bigger
| leader_title = ประธาน
| leader_name = ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ อังคธราธร
}}
|image_size = 300px}}
'''สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|Thailand Baptist Convention}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกาย[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]] ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านศาสนาและดูแลสมาชิกของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์<ref name="กรมการศาสนา">{{cite web|title=ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาและองค์การศาสนาต่างๆในประเทศไทย|url=http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet6620090402112315.pdf|publisher=กรมการศาสนา|accessdate=16 กันยายน 2559}}, หน้า 166-167</ref> โดยมีศาสนาจารย์บุญครอง ปิฏกานนท์ เป็นประธานคนแรก
 
133

การแก้ไข