ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว และผู้จัดรายการ สถานีวิทยุ วิทยุไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[เบญจมาศ จุ้ยมิน]] - เปิดมุมมอง ''(ยุติการการกระจายเสียงไปแล้ว)''
 
บุญมาศรีมา ศรีหมาด( (ข่าวยามเช้า ข่าวเช้า 07.00 น. ข่าวเที่ยง บันทึกสถานการณ์12.00 น. ข่าว 19:.00 น ข่าวต้นชั่วโมง. ข่าว 20:.00 น. ข่าวต้นชั่วโมง หมุนตามวัน บันทึกสถานการณ์)
 
==ป==
* [[ประวีณมัย บ่ายคล้อย]] - ภูมิคุ้มกัน
ผู้ใช้นิรนาม