ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ย้อนการแก้ไขของ Up10026444 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Rameshe999
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
(ย้อนการแก้ไขของ Up10026444 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Rameshe999)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
|death_style = พิราลัย
|death_date = 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (86 ปี)<br>ณ คุ้มหลวงนครเมืองน่าน
|succession = เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์<Br>พระองค์ที่ 62
| reign-type= ราชาภิเษก
| reign= 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2395
| reign-type2= ครองราชย์
| reign2= พ.ศ. 2395 - พ.ศ. 2435
| predecessor32= [[พระยามหาวงษ์|เจ้าหลวงมหาวงษ์]]
|predecessor2=
| successor3 2=[[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]]
| successor2=
|full name = '''เจ้าอนันตวรฤทธิเดช กุลเชฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงษาธิบดี เจ้านครเมืองน่าน'''
|succession3=
| reign-type3= รัชกาล
| reign3= 4039 ปี
| predecessor3=
| predecessor3=[[พระยามหาวงษ์|เจ้ามหาวงษ์]]
| successor3 =
| successor3 =[[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]]
|succession4=
| reign-type4=
|mother1= แม่เจ้าขันแก้วชายา
|spouse-type= พระชายา
|spouse= แม่เจ้าสุนันทาอรรคราชอัครเทวี<br>แม่เจ้าขอดแก้วราชเทวี
|spouses-type= ชายา
|spouses= 10 องค์
'''เจ้าอนัตวรฤทธิเดชฯ''' มีพระชายา , ชายา และหม่อม 12 องค์ และราชโอรส ราชธิดา 30 พระองค์ ดังนี้<br>
* '''พระชายาที่ 1 แม่เจ้าสุนันทาอัครราชเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 6 พระองค์
# [[เจ้าอุปราช (เจ้าหนานมหาพรหม ณ น่าน ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน)]]
# เจ้าสุริยะ ณ น่าน ภายหลังเป็น [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช|]]ฯ พระเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน พระองค์ที่ 63]]
#[[เจ้าอุปราช เจ้า(สิทธิสาร ณ น่าน ภายหลังเป็น [[)|เจ้าอุปราช (เจ้าสิทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน]]
# เจ้าบุญรังษี ณ น่าน ภายหลังเป็น[[เจ้าราชบุตร (เจ้าบุญรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้านางหมอกแก้ว ณ น่าน
# เจ้านางคำทิพ ณ น่าน
 
* '''พระชายาที่ 2 แม่เจ้าขอดแก้วอัครเทวี''' ประสูติกาลราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์
# เจ้าน้อยมหาพรม ณ น่าน ภายหลังเป็น [[เจ้ามหาพรหมสุรธาดา|]] เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน พระองค์ที่ 64]]
# เจ้านางยอดมโนลา ณ น่าน
 
* '''พระชายาที่ 3 แม่เจ้าคำปิวเทวี''' ไม่มีพระประสูติกาล
 
* '''พระชายาที่ 4 แม่เจ้าบัวเขียวเทวี''' ประสูติกาลราชธิดา 1 พระองค์
# เจ้านางปิว ณ น่าน
 
* '''พระชายาที่ 5 แม่เจ้าแว่นเทวี '''ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 3 พระองค์
# เจ้านางแก้วไหลมา ณ น่าน
# เจ้านางบุษบา ณ น่าน
# เจ้าน้อยบุญสวรรค์ ณ น่าน
 
* '''พระชายาที่ 6 แม่เจ้าอัมราเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์
# เจ้าน้อยฟ้าร่วนเมืองอิน ณ น่าน
# เจ้านางขันคำ ณ น่าน
 
* '''พระชายาที่ 7 แม่เจ้าปาริกาเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 8 พระองค์
# เจ้าน้อยบรม ณ น่าน ภายหลังเป็น [[เจ้าบุรีรัตน (เจ้าน้อยบรม ณ น่าน)|เจ้าบุรีรัตน์ นครเมืองน่าน]]
# เจ้าน้อยบัวเลียว
# เจ้าน้อยบัวเลียว ณ น่าน ภายหลังเป็น [[เจ้าสุริยวงษ์ (เจ้าน้อยบัวเลียว ณ น่าน)|เจ้าสุริยวงษ์ นครเมืองน่าน]]
# เจ้าหยั่งคำเขียว
# เจ้าน้อยบัวลอง ภายหลังเป็น [[เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ (เจ้าน้อยบัวลอง ณ น่านป่องฟ้าบุนทนาวงษ์)|เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ นครเมืองน่าน]]
# เจ้าน้อยหมอกมุงเมือง
# เจ้ารัตนเรืองรังษี ณ น่าน ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร (เจ้ารัตนเรืองรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้าน้อยสุทธนะ
# เจ้านางคำเขียว
 
* '''พระชายาที่ 8 แม่เจ้าสุคันธาเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 4 พระองค์
# เจ้าน้อยอนุรศรังษี ณ น่าน ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยอนุรศรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้านางเกียงคำ
# เจ้านางเหมือย
# เจ้าหนานมหาวงษ์
 
รวมพระราชโอรส พระราชธิดา ในเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้านครเมืองน่าน 30 พระองค์ แบ่งเป็นพระราชโอรส 18 พระองค์ และพระราชธิดา 12 พระองค์
* พระราชโอรส 18 พระองค์
* พระราชธิดา 12 พระองค์
 
==พระกรณียกิจ==