ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติบาห์เรน"

<gallery>
ไฟล์:Royal Standard of Bahrain (1932-1972).svg|ค.ศ. 1932 - 1972
ไฟล์:Royal Standard of Bahrain (1972-2002).svg|ค.ศ. 1972 - 2002
ไฟล์:Royal Standard of Bahrain.svg|ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
</gallery>
177

การแก้ไข