ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องกลอย่างง่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เครื่องกลอย่างง่ายทั้งหกชนิด โดยมีสัญลักษณ์แสดงถึงรูปร่างของเครื่องกลนั้น ได้แก่
 
* [[พื้นเอียง]] (N)
* [[ล้อ]]และ[[เพลา]] (O)
* [[คาน]] (T)
ผู้ใช้นิรนาม