ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บิต"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8496049 โดย Nullzeroด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8496049 โดย Nullzeroด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''บิต''' ({{lang-en|bit}}) เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด ใช้ระบบ[[คอมพิวเตอร์]]แบบ[[อนาล๊อกดิจิทัล]]และ[[ทฤษฎีข้อมูล]]
 
ข้อมูลหนึ่งบิต มีสถานะที่เป็นไปได้ 2 สถานะ คือ
* 0 (1ปิด)
* 1 (0เปิด)
 
'''[[เวิร์ด]]''' (word) เป็นคำที่ใช้เรียกจำนวนบิตที่มากขึ้น แต่ก็ไม่มีขนาดเป็นมาตรฐานตายตัว บนเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม IA-32 จำนวน 16 บิตจะเรียกว่าเวิร์ด ในขณะที่ 32 บิตเรียกว่า ดับเบิลเวิร์ด (double word) หรือ dword ในขณะที่สถาปัตยกรรมอื่น ๆ หนึ่งเวิร์ดมีค่าเท่ากับ 32 บิต, 64 บิต หรือค่าอื่น ๆ ซึ่ง[[หน่วยประมวลผลกลาง]] จะทำการประมวลผลกับเวิร์ดได้สะดวกที่สุด
 
== หน่วยนับ ==
* 1 กิโลไบต์บิต (Kb) = 1000*8 ไบต์บิต หรือ 1024*8 ไบต์บิต
* 1 เมกะไบต์บิต (Mb) = 1000 กิโลไบต์บิต หรือ 1024 กิโลไบต์บิต
* 1 จิกะไบต์บิต (Gb) = 1000 เมกะไบต์บิต หรือ 1024 เมกะไบต์บิต
* 1 เทราไบต์บิต (Tb) = 1000 จิกะไบต์บิต หรือ 1024 จิกะไบต์บิต
 
== ดูเพิ่ม ==
11,310

การแก้ไข